Hlubinná imaginace


Se svým vnitřním světem jste neustále v kontaktu, často ale na nevědomé úrovni. Vaše skutečné já na vás stále hovoří a posílá vám signály, ale rozhovor musí být obousměrný. 

Často řešíme situace a problémy, a nevím, jak z nich ven. Odpovědi přitom máme celou dobu v sobě. 

V imaginaci se na něj naladíme, napojíme a pomocí této jednoduché techniky se začnou samy vynořovat odpovědi a uvědomění.


  • Znovu objevíte to, co už dávno víte. Vše máte v sobě.

Budu pouze vaším průvodcem. Časem zjistíte, že imaginace je velmi přirozený proces, který můžete využívat i v běžném životě. Po několika setkáních, možná už po prvním, budete umět pracovat se svým podvědomím tak, abyste si pomohli sami. Každý proces je velmi individuální, ale schopnost imaginace máme v sobě přirozeně všichni zakořeněnou.

  • Nic neopravujete. Vzpomínáte si na svou moc a tvůrčí potenciál.

Budete dobrovolně pouštět stará přesvědčení, které vám již nadále nejsou k dobru a nacházet takové úhly pohledu, které budou k vašemu nejvyššímu prospěchu. Vaše minulé já, i všechny vzorce a programy tu nejsou proto, abyste se jich drželi, měli z nich pocit viny a báli se, že je s vámi něco špatně. Jsou tu proto, abyste pochopili, co vám již neslouží a kudy se vydat dále.

  • Průběh imaginace

Imaginaci lze provést v leže či v sedě. Provedu Vás uvolněním těla, až k uvolnění mysli, tím se otevřete vlastní imaginativní schopnosti. Přestanete nad danou situací přemýšlet. Objeví se cesta k podvědomí a spustí se celý proces uvědomění.

Vše co v imaginaci vidíte, je v pořádku a postupně se smysl smysl a celek. K rozkrytí vaší situace vás povedu s pomocí průvodců, kteří nejsou nic jiného, než části vás samých.

Využívám přitom nejen imaginace, ale také postupů z regresní emoční terapie a vlastní vizualizační techniky. Především pokud narazíme na téma rodové linie, rodinné dynamiky a dětství. Někdy také minulých životů, pro lepší pochopení života současného. Dále pokud je potřeba odpuštění, vcítění se, rozkrytí emocí a pocitů. Také opakující se vzorce typu strachů, nedostatků, sebekontroly, přijetí zodpovědnosti, pocitů viny a mnoho dalších. Ukáže se Vám zcela nový úhel pohledu, na kterém budeme dále stavět.

Celou dobu jste při vědomí, uvolnění v hladině alfa, ve které se běžně nacházíte např. při okamžiku usínání nebo meditaci.

Domluvte si svůj termín